tisdag 21 januari 2014

#Digiskol

 Under hösten bestämde jag mig för att min undervisning och jag själv var tvungna att genomgå en förändring. Jag var så trött på mig själv. Att då delta i det digitala skollyftet kändes direkt som en självklarhet.
Jag började gå med i olika Facebookgrupper. Jag fastnade framförallt för gruppen "Flippa klassrummet" som Karin Brånebäck har. Efter att ha deltagit där ett tag kände jag att metoden är rätt för mig.
Jag gjorde en film i Videoscribe med en vädjan till min rektor om att få gå kursen "Flippa klassrummet" via 2komma5 och högskolan i Jönköping. Detta blev jag nekad då det inte fanns pengar. Genom filmen fick högskolan höra talas om mig och vi löste det så att jag kunde gå kursen i alla fall! Jag har under kurstiden startat Facebookgruppen 2komma5 - Flippa ditt klassrum.
Vad behövde jag då lära mig för att kunna flippa klassrummet och dessutom delta i #digiskol? Svaret var: allt. Jag hade aldrig bloggat, aldrig gjort film, aldrig sett en wiki, aldrig sett Twitter. Listan kunde göras lång.
Mitt digiskolmål var att lära mig detta. Idag kan jag det!

Det digitala skollyftet vilar på tre ben:

1. Använda digitala verktyg för kommunikation, lärande och skapande. (Digitala färdigheter)

Detta gör jag nu genom att ha en klassrumsblogg där eleverna får alla instruktioner och i förväg kan läsa om vad som ska hända under nästa lektion. Jag arbetar efter metoden att flippa klassrummet. Eleverna har sedan presentationsbloggar via Webbstjärnan där de lägger ut sitt färdiga material tex filmer, texter etc. Dessa är under uppbyggnad.

2. Lära av varandra i det utvidgade kollegiet. (Sharing is caring)

 I det länkade exemplet från klassrumsbloggen finns exempel på samarbete i det utvidgade kollegiet. Fraserna mina elever använder sig av är gjorda av Mia Smith och hennes elever på Herrgårdskolan. Mia lärde jag känna via Twitter. Jag är nu också delaktig i att utveckla ett samarbete med henne, Annika Sjödahl och flera olika lärare som jag lärt känna via Twitter och Facebookgruppen "Digitala skollyftet formativ bedömning". Vi arbetar med sambedömning av texter i en textbank via Wikispace. 
Twitter har öppnat en helt ny värld för mig. Nya kontakter har knutits och jag har fått nya kollegor och vänner som jag annars inte skulle ha kommit i kontakt med. 

3. Använda sina färdigheter på ett sätt som gynnar utvecklingen av sin roll i skolan. (Skolutveckling)

I mitt arbete som förstelärare på skolan har jag bland annat gjort flippfilmer till mina kollegor. Exempel på hur jag försöker få mina kollegor att förenkla sin arbetsbelastning genom Google drive finns här
Jag kommer också tillsammans med min kollega, Ann-Mari Ståhl arrangera Edcamp Hässleholm den 13/2. Vi kommer att inleda Edcamp med en workshop i det flippade klassrummet.  Edcamp har vi marknadsfört via Twitter och Facebook och idagsläget är deltagare från flera olika städer anmälda. 

Sammanfattningsvis har kursen Flippa klassrummet och deltagandet i det digitala skollyftet gett mig otroligt mycket. Jag har nu en helt annorlunda undervisning som eleverna i början trodde var "chill" , men idag utropar de: "Shit, hon ser allt i Google drive" " Vi måste anstränga oss lektionstid" ." Vi trodde bara vi skulle kolla ett You Tubeklipp hemma, men detta är jobbigare" "Detta sätt att arbeta är mycket roligare och jag pratar mycket mer tyska nu än vad jag någonsin gjort innan". 

Jag kommer definitivt fortsätta med att flippa mitt klassrum. Möjligheten till sambedömning via Wikispace är också en mycket bra sak som jag kommer vilja fortsätta utveckla. Sara Bruun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar