lördag 8 september 2018

Studybee - bedömningar direkt i Google Classroom (instruktionsfilm)

Hej
Jag har tröttnat på statiska lärplattformar som är svårjobbade och som inte är anpassade för att underlätta vårt lärarjobb. När jag tröttnar på att företag inte vill utvecka sin produkt behöver man gå runt problemet och hitta en lösning. Jag tror att jag har hittat en mycket enkel lösning, i alla fall för oss som arbetar med Google Classroom: StudyBee .
I StudyBee kan du göra bedömningar av dina elever inne i Classroom eller tex samtidigt som du har en elevtext uppe och du behöver inte byta system. StudyBee är flexibelt och användarvänligt tycker jag. Självklart finns det saker som behöver utvecklas, till exempel finns det i dag ingen koppling så att vårdnadshavare kan ta del av det du bedömer i StudyBee. Frågan är dock om vårdnadshavare behöver ha tillgång till allt vi bedömer under en termin? Räcker det att vi faktiskt säger åt dem att sätta sig bredvid sitt barn och be barnet visa och förklara?

Det jag glömde säga i filmen var att de matriser som du skapar kan du även spara i skolans matrisbibliotek, vilket gör att ni kan samarbeta och återanvända det material ni har skapat.

Kostnaden för StudyBee är just nu (september 2018), enligt deras hemsida, en minimiavgift på 2995 kronor per år. 15 kr per elev och år kostar det för upp till 400 elever och därefter 10 kronor per elev. Tänk på att din kommun måste teckna PUB-avtal innan ni börjar använda det.

Jag har varit i valet och kvalet kring hur jag ska arbeta med elevernas bedömning i år. Var ska jag smartast och smidigast dokumentera det jag bedömer. Jag har landat i att jag inte kommer lägga min tid på att dokumentera mina elevers kunskapsutveckling i en lärplattform som är statisk och där det krävs 300 klick för att bedöma en uppgift. Jag har funderat på att skriva ut kursplanerna och markera analogt och dela ut dessa till eleverna i kombination med att skriva i min lärarkalender. Frågan är vad kommunens GDPR- ansvarige kommer säga om det? Bäst att inte berätta det kanske?!

Jag har landat i att så länge inte lärplattformen levererar en flexibel lösning som är smartare och mer effektiv än StudyBee kommer jag använda Studybee denna termin för att i december utvärdera och fundera kring hur det gått och vad som kan förbättras.

Hur dokumenterar du dina elevers kunskapsutveckling? Gör du det i din lärplattform och är du nöjd med det?

Här kommer en hemmasnickrad instruktionsfilm kring hur StudyBee fungerar:/ Sara

lördag 25 augusti 2018

Instruktionsfilm kring SEESAW

Hej!
Mitt favoritverktyg utöver Flipgrip är SeeSaw. Det är gratis och funkar oavsett om du använder dator eller ipad. Perfekt för att låta varje elev komma till tals.

Jag har gjort en instruktionsfilm kring hur det fungerar samt gjort ett elevexempel så ni kan se hur det blir i praktiken.  Jag menar att du kan använda SeeSaw i alla ämnen oavsett årskurs.

(Det är ok för GDPR i vår kommun och eleven nedan har godkänt att vara med.)

Instruktionsfilm:
Elevexempel:


onsdag 8 augusti 2018

Instruktionsfilm kring nyheterna i Google Classroom - 18

Hej!
Google har släppt nya uppdateringar för Google Classroom som gör att det inte kommer se likadant ut som det brukar. För att underlätta för er har jag gjort en instruktionsfilm. Mycket nöje!
/ Sara


måndag 6 augusti 2018

Handledning för obehöriga lärare - höstterminen 18

Under höstterminen 2018 erbjuder jag handledning till obehöriga och/ eller nyutexaminerade lärare i engelska och tyska. Handledningen avser grundskolan.  Läraren kanske är ensam på sin skola eller så har kollegorna inte möjlighet att handleda och hjälpa till.  Att bedöma tex uppsatser utan att ha erfarenhet av det eller utbildning är en grannlaga uppgift. För elevernas skull krävs att den obehörige läraren får stöd och hjälp. Det går inte att gissa sig till vad som krävs för att en tex en text ska hålla A-kvalité.

Handledningen sker via Skype på onsdagar efter överenskommelse. Om din skola ligger inom pendlingsavstånd från Hässleholm kan jag även, vid behov, komma till skolan.

Jag är legitimerad lärare i engelska och tyska årskurs 4-9 och har 20 års undervisningserfarenhet.
Jag föreläser om främst hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning, men även om hur du kopplar skönlitteratur till autentiska uppgifter.  Jag är även författare till två böcker:
Digitala arbetssätt i klassrummet - att våga ta språnget (Gothiafortbildning, 2015)
Klassrummet möter världen - autentiskt, tematiskt och digitalt (Gothiafortbildning, 2016)
Just nu arbetar jag på Ringsjöskolan i Höör, där jag undervisar i engelska och tyska. 
I Höörs kommun arbetar jag även som IKT-pedagog och skolutvecklare. 

Vad kan jag hjälpa till med?
Tex:
 -Bedömningar av uppsatser och skriven text
- Bedömningar av inspelade muntliga uppgifter
- Hur du lägger upp undervisningen under terminen
- Stöd och hjälp för struktur i klassrummet

Är du intresserad så prata med din rektor och be rektor återkomma till mig för kostnadsförslag.

Sara Bruun 
0708/740733
info@sarabruun.se

söndag 15 januari 2017

Klassrummet möter världen - recension av Bibliotekstjänst

Öppnar mailet från Bibliotekstjänst och läser det med skräckblandad förtjusning. Bibliotekstjänst har proffs som recenserar böcker och min bok Klassrummet möter världen - autentiskt, tematiskt och digitalt är recenserad av lektören Marie Leijon.
Recensionen återfinns i Häfte 4, 2017. Det är inte tillåtet att publicera hela recensionen så är du nyfiken får du läsa i häfte 4!

Det är onekligen både läskigt och roligt att läsa recensioner. Helhetsbetyget på min bok är satt till 4 av 5, vilket betyder att den anses vara mycket bra.

Här kan du läsa ett utdrag ur recensionen:

"Autentiska uppgifter för en digital undervisning är utgångspunkten i Klassrummet möter världen. Det är sympatiskt att det är pedagogiken och inte det digitala som nämns först. [..] Boken utgår från språkundervisning, men kan absolut användas av lärare i andra ämnen. Innehållet är väl förankrat i styrdokument och forskning och författaren delar frikostigt med sig av sina undervisningsidéer, samtidigt som hon för en kritisk diskussion. [..] Författaren skriver utifrån sina erfarenheter på högstadiet, men innehållet kan även användas på gymnasienivå "(BTJ, Häfte 4, 2017) 


/ Sara onsdag 11 januari 2017

Handledning till obehöriga lärare i engelska och tyska

Under vårterminen 2017 erbjuder jag handledning till obehöriga och/ eller nyutexaminerade lärare i engelska och tyska. Handledningen avser grundskolan.  Läraren kanske är ensam på sin skola eller så har kollegorna inte möjlighet att handleda och hjälpa till.  Att bedöma tex uppsatser utan att ha erfarenhet av det eller utbildning är en grannlaga uppgift. För elevernas skull krävs att den obehörige läraren får stöd och hjälp. Det går inte att gissa sig till vad som krävs för att en tex en text ska hålla A-kvalité.

Handledningen sker via Skype på onsdagar efter överenskommelse. Om din skola ligger inom pendlingsavstånd från Hässleholm kan jag även, vid behov, komma till skolan.

Jag är legitimerad lärare i engelska och tyska årskurs 4-9 och har 20 års undervisningserfarenhet.
Jag föreläser i Sverige och Europa om främst hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning, men även om hur du kopplar skönlitteratur till autentiska uppgifter.  Jag är även författare till två böcker:
Digitala arbetssätt i klassrummet - att våga ta språnget (Gothiafortbildning, 2015)
Klassrummet möter världen - autentiskt, tematiskt och digitalt (Gothiafortbildning, 2016)
Just nu arbetar jag på Ringsjöskolan i Höör, där jag undervisar i engelska. Jag är även IKT-pedagog och skolutvecklare vid samma skola.

Vad kan jag hjälpa till med?
Tex:
 -Bedömningar av uppsatser och skriven text
- Bedömningar av inspelade muntliga uppgifter
- Hur du lägger upp undervisningen under terminen
- Stöd och hjälp för struktur i klassrummet

Är du intresserad så prata med din rektor och be rektor återkomma till mig för kostnadsförslag.

Sara Bruun 
0708/740733
sarasv@hotmail.com

måndag 26 september 2016

Föreläsning i Stockholm 2/11 - Klassrummet möter världen

Den 2 november (onsdagen v. 44)  ges du ett gyllene tillfälle att i Stockholm kombinera två uppskattade föreläsningar. Du kan välja att på förmiddagen 8.30-11.30 lyssna på Sara Bruun som ger sin föreläsning: Klassrummet möter världen - öppna en digital dörr och på eftermiddagen, kl 13-16, kan du lyssna på Stefan Hertz som pratar om Konstruktivt ledarskap i klassrummet - utgå från dina styrkor. Saras föreläsning ges i World Trade Center och Stefans i ABF-huset. Lokalerna endast ligger ca 10 minuters gångväg från varandra.

Om det passar dig bättre kan du även välja att göra tvärtom och gå på Stefans föreläsning först. På förmiddagen pratar han om Att handskas med besvärliga klasser och Saras på eftermiddagen. Du kan självklart också välja att endast närvara vid en av föreläsningarna. Väljer du detta alternativ är båda föreläsningarna på World Trade Center.

Saras föreläsningar brukar vara väldigt uppskattade. På Bok och Biblioteksmässan i Göteborg föreläste Sara och tidningen Skolvärlden beskrev föreläsningen som att Sara trollbinder sin publik!
Genom att läsa artikeln får du en inblick i vad föreläsningen kommer att handla om:  Eleverna möter världen i Saras klassrum

Föreläsningen ovan var endast 30 minuter och en förkortad version. I Stockholm den 2 novemember kommer du att kunna fördjupa dig och även prova olika digitala verktyg själv. Mottot är att du ska kunna använda det du lärt dig redan på måndagen efter!

I korta drag tar jag upp hur jag arbetar med skönlitteratur i språkundervisningen, bloggen som knyter ihop teman, digitala verktyg för att höja motivationen hos eleverna och göra ditt arbete mer effektivt. Jag kommer också prata om ämnesövergipande arbete och Storyline.

Arrangör är Stefan Hertz utbildning AB.

ANMÄLAN gör du här:

STOCKHOLM 2/11 BOKNING

                                    Välkomna till en inspirerande fortbildningsdag!

                                                                 Sara Bruun 


söndag 12 juni 2016

Stoppa inte ungdomarnas drömmar!

I november 2014 började en elev från Syrien i vår klass. Ashrf kunde inte ett ord svenska, men kunde kommunicera väl på engelska. 
Min kollega Maria Ekelund har varit ansvarig för hans undervisning i svenska och även varit handledare åt övrig personal på skolan i hur man kan arbeta språkutvecklande och strukturerat med nyanlända.  Ashrf har haft tillgång till en iPad med översättningsappar, men viktigast av allt: han har haft en mycket duktig studiehandledare. Med hjälp av studiehandledaren har Ashrf kunnat tillgodogöra sig undervisning i SO och NO på ett sätt som han inte klarat utan.  Idag, ett och ett halvt år senare, pratar Ashrf i stort sett flytande svenska! 

Jag menar att duktiga studiehandledare som kan hjälpa till på elevens modersmål är av yttersta vikt. Jag ser till exempel i en grannkommun till oss hur de nyanlända sätts rakt ut i klasserna i vissa ämnen utan hjälp av varken studiehandledare eller iPads med översättningsappar. Hur ska du som lärare ha tid att hjälpa dessa elever? Och hur känner eleverna sig när de inte förstår ett enda ord av vad som sägs? Det gör mig frustrerad att det är så olika för våra elever och det gäller absolut inte bara nyanlända. 

Jag är imponerad av hur min kollega, Maria, lyckas ha en helt individanpassad SVA undervisning där varje elev undervisas på sin kunskapsnivå. Hon har även ett djupt engagemang i att varje elev ska lyckas och hennes coachande förhållningssätt blir avgörande för många elevers utveckling. Maria, studiehandledaren och Ashrf har arbetat hårt och målmedvetet. Ashrf hade direkt siktet inställt på att gå Naturvetenskaplig linje och bli tandläkare precis som sin pappa.  
I fredags,på skolavslutningen, blev Ashrf tilldelad Skolans pris för bästa prestation. Han hade höjt sina betyg med 87,5 poäng och går ut grundskolan med 207,5 poäng! Ett enastående resultat. Kom ihåg att han kom till Sverige från Syrien för ett och ett halvt år sedan! Jag var så stolt i kyrkan att jag nästan sprack! Han har betyg i allt utom SVA, vilket han bedöms klara inom en snar framtid. Tyvärr innebär detta att han, trots sin prestation, i vår kommun inte kan komma in på Natur. Det krävs att han måste ha godkänt i SVA. I kommunen är det också så att du kan komma in på gymnasiet och inte vara godkänd i engelska och då läsa grundskoleengelska parallellt. Jag hoppas att vår kommun och många med den inser att de måste se över dessa bestämmelser och faktiskt låta dem läsa in grundskolesvenskan. Det är möjligt att göra. Det är bara politikerna som ska ta beslutet och våga vara flexibla för ungdomarnas skull. Vi vill att eleverna ska lära sig svenska, integreras, få en utbildning och ett jobb. Stoppa inte deras drömmar och planer utan se till att agera för de ungdomar som verkligen vill och gör det nu! / Sara 

måndag 28 mars 2016

Kungliga Vitterhetsakademien

När Birgitta Svensson, Kungliga Vitterhetsakademiens ständiga sekreterare, ringde i december trodde jag först att det var ett skämt. Hon meddelade att jag hade nominerats av Språklärarnas Riksförbund och tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Motiveringen var:
För att Sara Bruun med digital teknik lyckas motivera elever att lära sig nya språk.
Priset bestod av 50 000 kr till mig personligen och 20 000 till skolans bibliotek.
Ceremonin var på Riddarhuset i Stockholm med efterföljande middag på Grand Hotel!
Det var verkligen en ett minne för livet och något man bara får uppleva en gång!
Ellen och jag inledde dagen med att fixa hår och make up på Björn Axen salonger och hos Emma.
Det var verkligen precis så proffsigt och lyxigt som vi hade tänkt oss. Vi blev supernöjda.
Därefter åkte vi tillbaka till hotellet för att byta om. Mina och Johns kläder hade vi ordnat via Frackhuset.se. Min klänning var en Nixa C1023 i navyblue.
Jag har tidigare blivit fotograferad av Kristina Alexanderson och varit mer än nöjd med hennes bilder. Vi valde därför att hon skulle ta foton före ceremonin. Jag är så glad att vi valde att göra det då bilderna blev fantastiska.  Det var dock inte helt enkelt för Kristina att ta sig in på Riddarhuset. Om den historian kan du läsa här: Får jag komma in?
2015 var ett helt fantastiskt år. Det började med att jag släppte min första bok Digitala arbetssätt i klassrummet - att våga ta språnget , i maj vann jag och dåvarande 9C  Webbstjärnan, i november tilldelades jag Hässleholms kommuns kvalitétspris av Barn och utbildningsnämnden och som kronan på verket fick jag alltså Kungliga Vitterhetsakademiens pris för berömvärd lärargärning. Det är svårt att ta in och jag är mycket stolt och hedrad. Hur ska 2016 bli? Jag skriver på min andra bok som beräknas utkomma under hösten. Den kommer att handla bland annat handla om autentisk undervisning och hur man kan ta sitt klassrum ut i världen.
Nedan kan ni se ett urval av de bilder som Kristina tog. Mina absoluta favoriter kommer längst ner. Bilderna på Ellen är de bästa jag någonsin sett på henne! Kristina har verkligen lyckats fånga Ellen. I den nedersta bilden kommer jag direkt att tänka på konstverket: Flicka med pärlörhänge.
Många tack till dig Kristina!
/ Sara


John, Ellen, mormor och jag


söndag 13 mars 2016

The Same Stars av Gail Davison Blad

Under ett par veckors tid har 9A och 9B läst boken The Same Stars av Gail Bladh. Boken är ännu inte utgiven. Vi hade förmånen att få läsa den och ge författaren respons på vad vi tyckte! 
Boken är skriven på engelska och den har ett tydligt språk som är enkelt att följa med i. I undervisningssyfte skulle jag säga att den passar från ungefär årskurs 7, men då krävs naturligtvis mer stöttning kring svåra ord och handling än i årskurs 9. Boken passar även på gymnasiet.
    Boken har egentligen flera olika huvudpersoner och vi kan följa vad som händer dem parallellt i boken. En av personerna är en pojke som måste fly från sitt land och en annan är en flicka som lever ett ganska vanligt liv i Boston, Usa. Deras berättelser flätas samman och eleverna vill läsa vidare så att de får veta vad som händer. En synpunkt som eleverna dock hade var att de tyckte att det tog för lång tid i boken tills berättelsen knöts samman. De ville att huvudpersonerna nästan direkt skulle komma till Sverige! Eller som någon sa: " då hade vi kunnat fortsätta läsa på svenska! "
    The Same Stars är baserad på en ensamkommande pojkes verkliga berättelse, vilket gör att den känns väldigt äkta. 
    På vår skola har vi inte många elever som kommer från länder som de har behövt fly från, men de elever vi har och som läste boken tyckte att den var fantastisk. En pojke sa: "jag har aldrig läst en hel, riktig bok på engelska innan, men nu gjorde jag det! Jag ville bara läsa mer". 
Vårt fokus med arbetet var dels att utöka elevernas ordförråd dels träna dem i läsförståelse. 
En arbetsuppgift med att utveckla och träna eleverna i att använda ett varierat språk som vi använde var: 
"We will work a lot with vocabulary.

For Friday, please, read the first 40 pages. Then go to the blog: Never Give Up and answer two questions:
1. When you read the head line, what do you think the book will be about? Answer as a blog comment.
2. Choose 10 words that you can find in the text.
Find a least two synonyms to each word. Write down the sentence with the original word in it. Write your sentences as a blog comment in Never Give Up.
Write the same sentence again, BUT change the word you have chosen and now use the synonym instead. What happened with the text?
If you don't know what synonyms are you can find out here: http://www.thesaurus.com/browse/find " (bruunsklassrum.blogspot.se) 

Boken är ju ännu inte utgiven, men när den blir det hade det varit värdefullt med ordförklaringar. Ordlistan kan med fördel vara engelska- engelska då jag tror att många elever som inte har svenska som sitt modersmål kommer att vara intresserade av att läsa den. 

Då författaren har engelska som sitt modersmål tycker jag att det vore perfekt om hon kunde läsa in texten så att den fanns  med ljud till. För de elever som har svårigheter med att läsa skulle inläsning ha underlättat väsentligt. 

Som språklärare kan jag absolut se att det finns ett intresse hos elever att läsa denna bok. Vi lät inte våra elever läsa hela till att börja med. Deras slutuppgift var att skriva sitt eget slut utifrån en av huvudpersonernas perspektiv. När uppgiften var klar frågade flera elever om det "riktiga" slutet och de ville verkligen veta vad som hände! 

Eleverna tyckte att det var en spännande bok att läsa och de tyckte att den var språkligt ganska enkel. Om boken ges ut i framtiden kan jag rekommendera er att arbeta med den. På min klassblogg Bruunsklassrum finns hela arbetsområdet om ni vill använda det. 
/ Sara 

Om någon är intresserad av att komma i kontakt med författaren kan ni maila henne här: 
gail@bredband.net. 

Efter att ha läst mitt blogginlägg låter författaren hälsa att det går bra att kontakta henne om ni är intresserad av att arbeta med boken. Hon kommer att ordna med ordlistor, diskussionsfrågor och inläst text. Kan det bli bättre? 


onsdag 2 december 2015

IES Hässleholm

Eleverna sitter knäpptysta i raka rader och jobbar i sitt läromedel. Det är helt tyst i korridoren och skolans klädkod är tydlig. De elever som inte passar in i mallen får sluta på skolan.

Ovanstående var den bild som jag hade innan dagens besök på Internationella Engelska skolan i Hässleholm. Efter att ha gjort studiebesök på skolan under dagen kan jag konstatera att det inte alls var som jag trodde.

När det gäller klädkoden så såg jag tjejer i joggingbyxor och huvtröja. Det trodde jag inte skulle förekomma!

Jag besökte klasser från 4-8 och i olika i ämnen. Det som först slog mig var att det var en väldigt hög elevaktivitet och en järnstruktur kring undervisningen. Språklektionerna var uppbyggda utifrån Genrepedagogik och eleverna skrev sina texter i delade Google dokument.  Klassen jag besökte var en årskurs 4 och jag måste säga att jag var imponerad av nivån på svenskan. Jag kunde tydligt se hur deras lärare innan lektionen gett eleverna individuell och tydlig feedback på vad de behövde förbättra med sina texter. Precis detta förespråkar jag själv och tror stenhårt på!

NO-lektionen jag besökte genomfördes helt på engelska. Detta var i årskurs 7, läraren hade dock arbetat med de ämnesspecifika begreppen i förväg så att eleverna kände till dessa begrepp på engelska. Det var en mycket hög elevaktivitet, vilket jag gillade. Jag förvånades över hur delaktiga eleverna kunde vara trots att det faktiskt var  kemi och dessutom på engelska.

Självklart råder det en hög ordning, men jag skulle nog säga att inget av det jag såg skiljde sig från mitt eget klassrum. Det var tyst när det behövde vara tyst och det var diskussioner när det behövdes. Läraren styr och har en väldigt tydlig struktur över hur undervisningen ska gå till.

Rektor var mycket tydlig med att det förebyggande elevhälsoarbetet är mycket viktigt. En person är anställd för att avlasta mentorn Elevhälsoarbetet. Han finns tillägänglig för lärarna att ringa till om det skulle uppstå en konflikt eller något annat. Läraren ska ägna sig åt att undervisa är rektors åsikt.
Varje vecka träffas det specialpedagogiska teamet för att se över vilka elever som behöver extra anpassningar och hur detta ska se ut.

Skolan börjar klockan 8.45 och håller på till senast 15.35. För de som har yngre barn och som inte själva kan ta sig till skolan öppnar de redan 7.30 och då finns personal på plats. Eleverna kan sedan stanna kvar på Junior Club till klockan 17.

Jag som jobbar mycket med IT i klassrummet skulle dock vilja se ett fördjupat lärande med hjälp av digitala verktyg. Just nu finns det tillgång till Chromebooks och de jobbar med Google Apps for Education, vilket ju jag förespråkar att även Hässleholms kommun ska göra. Jag skulle dock vilja se ett mer strukturerat arbete med digitala verktyg i undervisningen.

Hmm... vad är negativt då?
Jag tyckte att det var väldigt små och trånga klassrum. När eleverna ställde upp utanför sitt klassrum innan lektionstarten var det även ont om plats i korridoren. Inte lätt för andra elever att ta sig förbi.

Det är svårt att svara på hur det fungerar i praktiken men i ärlighetens namn har jag inte hört ett enda negativt ord om IES Hässleholm från varken föräldrar eller elever. Den bild jag tidigare hade av IES är förändrad. Det verkar vara en bra skola där rektor har en tydlig pedagogisk ledarroll och dessutom vet vad han pratar om.

Jag tror att IES Hässleholm kommer att växa rejält på kort tid. Här gäller det för de kommunala skolorna att faktiskt höja sin kvalitét för att kunna konkurrera. Varje elev som väljer att byta skola till IES blir ett misslyckande för den kommunala skolan.

/ Sara

Smart feedback!

Här kommer en instruktionsfilm om hur du kan arbeta med Google Formulär och Flubaroo för att ge effektiv feedback:måndag 16 november 2015

IKT-gruppen

Med följande inlägg vill jag visa enkelheten i att använda sig av Google Formulär och tillägget Flubaroo för att ge eleverna direkt feedback. Dessutom arbetar du smartare som lärare och sparar tid då slipper rätta. Om du skriver in din mailadress får du automatiskt ett mail med vad du har svarat och vad rätt svar är. Då vet du om du behöver träna mer på något moment. Eleverna gör detta innan de kommer till lektionen. Jag vet vad jag behöver fokusera min undervisning på och de vet vad dem behöver fråga om. Smart, va? ! Prova nu själv!
/ Sara


onsdag 7 oktober 2015

Hur kan vissa socialsekreterare sova om natten?

Idag för 2 år sedan hämtades L. För er som inte följt ärendet kan ni läsa om bakgrunden här:
Vad hände?
Saknaden är enorm. Vi har ingen kontakt med honom och vet inte hur han har det. Fortfarande känner jag mig så arg och besviken på hur Socialtjänsten hanterade ärendet. Ellen skulle få stöd och hjälp då hennes lillebror togs ifrån henne. Ännu har ingen hört av sig... Det var av största vikt att kontakten mellan syskonen bestod, vilket BUP påtalade och även anmälde till IVO. Svaret blev att det var självklart att kontakten skulle fortsätta. Ännu har ingen hört av sig...
Hur kan man sova på natten som socialsekreterare när man vet att man brutit mot lagen på så många punkter? Hur kan man med sig själv? IVO gav oss rätt i all vår kritik, men socialsekreterare står tydligen över lagen. IVO kan endast rikta kritik och i detta fallet fick de skarp kritik. Vad hjälpte det?
Jag är med i olika forum på Facebook där familjehem skriver. Alldeles för ofta läser jag om barn som rycks upp med rötterna från det som barnet ser som sin familj, sina vänner och sin skola/förskola.
Det måste till en lagändring. Det kan inte vara rimligt att socialsekreterare ska kunna göra vad som helst i sitt jobb och komma undan med det. Inför tex en legitimation vilken kan tas bort om man missköter sitt jobb.  Jag inser att socialtjänsten har en mycket pressad arbetssituation men att ljuga och förvanska i journalerna så att det ska passa in i ärendet borde få konsekvenser. I vårt fall har jag allt dokumenterat på ljudfil och alla övriga dokument sparade.  När L blir stor nog
 kan han lägga pusslet om sin bakgrund och förhoppningsvis bli en hel vuxen.
Vi saknar dig och älskar dig! Även om du inte bor här längre så är du fortfarande vår son och Ellens lillebror. Alltid.

fredag 11 september 2015

Språklärarnasriksförbund Gotland

Hej SPRI Gotland!

Självklart blir jag mycket glad av era utvärderingar. Härligast tyckte jag nog kommentaren: "känns som jag köpt värsta smågodispåsen och nu kan välja och vraka" var!
Tveka inte att höra av er om ni undrar något.
Gå gärna med i Facebookgruppen Engelska för år 6-9 och/eller gilla Sara Bruuns virtuella klassrum för mer tips och idéer.

Här är länken till blogginlägget med alla länkar: Föreläsningslänkar

Det vi inte hann idag och som är ett måste för oss språklärare är tillägget Grammarly.
Här är en instruktionsfilm om hur det fungerar: Youtube - Grammarly

Här är också en instruktionsfilm om hur man använder tillägget Flubaroo. Filmen är gjord av Cecilia Jalkebo: Google Formulär och FLubaroo  - Om ni vill att det ska gå ett automatiskt mail till eleven så som ni fick idag går ni vidare till ADVANCED - Enable AUTOGRADE och sedan följer ni instruktionerna. I Cecilias film rättas uppgiften utan att det går ett automatiskt mail.

Lycka till!
/ SaraNedan kommer utvärderingen och bildspelet från idag: 
<
Utvärderingen av dagen:


Created with Padlet

måndag 7 september 2015

Nybörjarspråk, apptips och feedback!

Att visa modelltexter och modellbilder är viktigt när man undervisar i språk. Med mina nybörjare i tyska
arbetar jag med att de ska skriva enkla presentationer om sig själva. För att eleverna ska veta hur de ska skriva har jag skapat
en modellbild i appen Canva. Canva  är en gratis app för iPad, men också en webbsida på datorn. Du skapar ett konto på Canva och kan sedan logga in. Det du skapar sparas och du kan öppna det med vilken enhet du vill.
Häromdagen var jag på en F-6 skola och hade workshop. Där såg lärarna stora möjligheter med appen för bildundervisningen, men också för att förstärka språket i svenska och engelska när de skrev sagor och berättelser med de yngre barnen.
En lärare uttryckte: " Det är ju bara min och barnens fantasi som sätter begränsningarna med Canva" .
Jag vill dock poängtera att jag inte är mutad av grundarna till appen!
I samma app har jag också skapat mina elevers favoritbild: Feedback Minions! De använder bilden som ett enkelt sätt att ge feedback till varandras texter. Att löpande ge feedback på elevernas texter är A och O för att de ska lyfta sina texter. Hur man kan göra det på ett smidigt sätt kan ni läsa om i nästa blogginlägg! / Sara
 

Presentation                                        Feedback Minions1

söndag 30 augusti 2015

Språkundervisning med The Sims - går det?

Under läsåret 2015/2016 kommer jag att vara #ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.
Jag kommer regelbundet blogga och komma med lektionstips. Här är mitt första inlägg:

http://lrbloggar.se/sarabruun/

/ Sara