onsdag 2 december 2015

IES Hässleholm

Eleverna sitter knäpptysta i raka rader och jobbar i sitt läromedel. Det är helt tyst i korridoren och skolans klädkod är tydlig. De elever som inte passar in i mallen får sluta på skolan.

Ovanstående var den bild som jag hade innan dagens besök på Internationella Engelska skolan i Hässleholm. Efter att ha gjort studiebesök på skolan under dagen kan jag konstatera att det inte alls var som jag trodde.

När det gäller klädkoden så såg jag tjejer i joggingbyxor och huvtröja. Det trodde jag inte skulle förekomma!

Jag besökte klasser från 4-8 och i olika i ämnen. Det som först slog mig var att det var en väldigt hög elevaktivitet och en järnstruktur kring undervisningen. Språklektionerna var uppbyggda utifrån Genrepedagogik och eleverna skrev sina texter i delade Google dokument.  Klassen jag besökte var en årskurs 4 och jag måste säga att jag var imponerad av nivån på svenskan. Jag kunde tydligt se hur deras lärare innan lektionen gett eleverna individuell och tydlig feedback på vad de behövde förbättra med sina texter. Precis detta förespråkar jag själv och tror stenhårt på!

NO-lektionen jag besökte genomfördes helt på engelska. Detta var i årskurs 7, läraren hade dock arbetat med de ämnesspecifika begreppen i förväg så att eleverna kände till dessa begrepp på engelska. Det var en mycket hög elevaktivitet, vilket jag gillade. Jag förvånades över hur delaktiga eleverna kunde vara trots att det faktiskt var  kemi och dessutom på engelska.

Självklart råder det en hög ordning, men jag skulle nog säga att inget av det jag såg skiljde sig från mitt eget klassrum. Det var tyst när det behövde vara tyst och det var diskussioner när det behövdes. Läraren styr och har en väldigt tydlig struktur över hur undervisningen ska gå till.

Rektor var mycket tydlig med att det förebyggande elevhälsoarbetet är mycket viktigt. En person är anställd för att avlasta mentorn Elevhälsoarbetet. Han finns tillägänglig för lärarna att ringa till om det skulle uppstå en konflikt eller något annat. Läraren ska ägna sig åt att undervisa är rektors åsikt.
Varje vecka träffas det specialpedagogiska teamet för att se över vilka elever som behöver extra anpassningar och hur detta ska se ut.

Skolan börjar klockan 8.45 och håller på till senast 15.35. För de som har yngre barn och som inte själva kan ta sig till skolan öppnar de redan 7.30 och då finns personal på plats. Eleverna kan sedan stanna kvar på Junior Club till klockan 17.

Jag som jobbar mycket med IT i klassrummet skulle dock vilja se ett fördjupat lärande med hjälp av digitala verktyg. Just nu finns det tillgång till Chromebooks och de jobbar med Google Apps for Education, vilket ju jag förespråkar att även Hässleholms kommun ska göra. Jag skulle dock vilja se ett mer strukturerat arbete med digitala verktyg i undervisningen.

Hmm... vad är negativt då?
Jag tyckte att det var väldigt små och trånga klassrum. När eleverna ställde upp utanför sitt klassrum innan lektionstarten var det även ont om plats i korridoren. Inte lätt för andra elever att ta sig förbi.

Det är svårt att svara på hur det fungerar i praktiken men i ärlighetens namn har jag inte hört ett enda negativt ord om IES Hässleholm från varken föräldrar eller elever. Den bild jag tidigare hade av IES är förändrad. Det verkar vara en bra skola där rektor har en tydlig pedagogisk ledarroll och dessutom vet vad han pratar om.

Jag tror att IES Hässleholm kommer att växa rejält på kort tid. Här gäller det för de kommunala skolorna att faktiskt höja sin kvalitét för att kunna konkurrera. Varje elev som väljer att byta skola till IES blir ett misslyckande för den kommunala skolan.

/ Sara

1 kommentar:

  1. Jag håller med dig till fullo och efter fullmäktiges beslut nu om ytterligare besparingar inför nästa år, trots ett stort underskott innevarande år, så lär det ju bara bli värre. Funderar på om Hässleholm tänkt sig överlåta alla skola till friskolor?

    SvaraRadera