måndag 26 september 2016

Föreläsning i Stockholm 2/11 - Klassrummet möter världen

Den 2 november (onsdagen v. 44)  ges du ett gyllene tillfälle att i Stockholm kombinera två uppskattade föreläsningar. Du kan välja att på förmiddagen 8.30-11.30 lyssna på Sara Bruun som ger sin föreläsning: Klassrummet möter världen - öppna en digital dörr och på eftermiddagen, kl 13-16, kan du lyssna på Stefan Hertz som pratar om Konstruktivt ledarskap i klassrummet - utgå från dina styrkor. Saras föreläsning ges i World Trade Center och Stefans i ABF-huset. Lokalerna endast ligger ca 10 minuters gångväg från varandra.

Om det passar dig bättre kan du även välja att göra tvärtom och gå på Stefans föreläsning först. På förmiddagen pratar han om Att handskas med besvärliga klasser och Saras på eftermiddagen. Du kan självklart också välja att endast närvara vid en av föreläsningarna. Väljer du detta alternativ är båda föreläsningarna på World Trade Center.

Saras föreläsningar brukar vara väldigt uppskattade. På Bok och Biblioteksmässan i Göteborg föreläste Sara och tidningen Skolvärlden beskrev föreläsningen som att Sara trollbinder sin publik!
Genom att läsa artikeln får du en inblick i vad föreläsningen kommer att handla om:  Eleverna möter världen i Saras klassrum

Föreläsningen ovan var endast 30 minuter och en förkortad version. I Stockholm den 2 novemember kommer du att kunna fördjupa dig och även prova olika digitala verktyg själv. Mottot är att du ska kunna använda det du lärt dig redan på måndagen efter!

I korta drag tar jag upp hur jag arbetar med skönlitteratur i språkundervisningen, bloggen som knyter ihop teman, digitala verktyg för att höja motivationen hos eleverna och göra ditt arbete mer effektivt. Jag kommer också prata om ämnesövergipande arbete och Storyline.

Arrangör är Stefan Hertz utbildning AB.

ANMÄLAN gör du här:

STOCKHOLM 2/11 BOKNING

                                    Välkomna till en inspirerande fortbildningsdag!

                                                                 Sara Bruun 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar