söndag 29 mars 2015

Tema: The Wedding Trip

Hej
Många frågar hur vi planerade temat till The Wedding Trip och här kommer en sammanställning!
Mina kollegor, Maria Ekelund och Marie Hansson, och jag har allihop 9or i år. Vi bestämde oss för att göra ett större projekt där alla eleverna var inblandade. På vår skola har vi nivågruppering och de elever som behöver mycket tydlig struktur och som fokuserar på att nå målen i engelska deltog inte.
Totalt hade vi 65 elever med i projektet.
Syftet var att vi skulle kunna bedöma alla elever och hjälpas åt med de kunskapskrav vi kopplat till detta. Det är så lätt att man blir hemmablind på sina egna elever. Vi har planerat hela temat tillsammans i ett gemensamt Google Dokument. Det var  en stor fördel då vi inte var beroende av att fysiskt behöva sitta tillsammans på skolan i planeringsstadiet.
All bedömning gör vi i Schoolsoft och vi har gemensamt valt vilka kunskapskrav vi kopplat till projektet. Jag väljer att inte koppla dessa här då det är upp till er om ni vill arbeta med hela temat eller ta delar.
Vi har inga elever med andra bröllopstraditioner än svenska. Har man det behöver man tänka ett varv till på detta tema. Kanske låta eleverna presentera hur man gifter sig i deras land och sedan låta paret bestämma hur just deras bröllop ska gå till?
Så här gjorde vi:

Vi har 2 x 60 minuter engelska per vecka. Vi valde att arbeta med projektet vid ett tillfälle i veckan.

Lektion nr 1 och 2 : Introduktion av temat. Klasserna arbetade var för sig.
Love at first sight

Mellan lektion 2 och 3 gav vi respons på elevernas texter och kollade så att det inte var helt utflippat.
Vi har en stor tolerans och vill man vara en knasig figur och kanske "inte bli gift" för att man skapat en töntig karaktär så lär man sig också något av det!
Vi sa också tydligt att vi är väldigt liberala och tycker att det är helt ok om en tjej vill datea (hur stavas det?!) en tjej osv...

Lektion nr 3 och 4: Speed Dating

Speed Dating

Under Speed datingen samlade vi alla elever i ett och samma klassrum. Stolarna sattes mitt emot varandra. Alla manliga karaktärer på ena sidan och kvinnliga karaktärer mitt emot.
Alla skulle ta med en sak som var speciell för just deras karaktär. Vi såg cowboyhattar, pälsmössor, fotbollar, parfymer, böcker...
(Jag gjorde det själv för något år sedan och då satt en kille i en Boratdräkt hela lektionen. Han trodde nog han skulle provocera mig, men det blev jobbigare för honom att hålla rätt "på paketet" i 60 minuter. Jag nämnde inte dräkten med ett ord! Var beredda på att de kan ta med vad som helst för att väcka uppmärksamhet - ge dem inte någon!)

Speed dating tar sin tid och det måste få ta tid. Eleverna har tagit ut stödord ur sin presentationstext och pratar om sig själva - totalt ca 2 min och 30 sekunder per par. Det kan man ju fixa till beroende på hur många elever man har.
Under tiden de lyssnar på karaktären framför sig tar de anteckningar så att de minns vem som är en potentiell partner.
När tiden per par är ute ljuder en signal. Låna en visselpipa av idrottsläraren. Ljudnivån blir hög när de sätter igång och pratar.
När ni visslar sitter alla kvinnliga karaktärer kvar och de manliga flyttar ett steg åt höger. Så fortsätter ni tills alla har pratat med alla.
Till slut lämnar eleverna in lappar till er med förslag på 3 karaktärer som de vill gifta sig med. Påminn dem om att de måste skriva karaktärens riktiga namn annars har ni inte en chans att hålla rätt på vem som är vem.
Därefter börjar pusslet. Ni parar ihop eleverna och försöker så långt det går att para ihop elever som valt varandra. Redan innan speed datingen börjar måste ni säga till eleverna att ni inte kan garantera att man får den man valt, men att ni gör vad ni kan för att det ska lyckas.
Prata också med eleverna om att det är "stoneface" som gäller när ni delar ut vem som ska gifta sig med vem. Träna gärna på stoneface i klasserna - att kommentera eller göra miner är oaccebtabelt och då får eleven arbeta enskilt och göra en singelresa.


Lektion nr 5:

Instruktionerna till temat: The Wedding

Idag gifter de sig!
Vi gjorde så här:
http://thecolourofthehumanheart.se/truefurutorpromance/

Klassrummet var arrangerat som en kyrka. Stolarna stod vid sidan om "kyrkogången". Det var nedsläckt och på katedern stod kandelabrar med levande ljus. Vi spelade romantisk musik och stod i dörren och tog emot eleverna. Vi bad dem att smyga in och sätta sig. I kyrkan kan man ju inte galoppera in! När alla elever var på plats påminde vi igen om hur man uppför sig och att stoneface är mycket viktigt.
Som en överraskning kom Claes, en av 9ornas klassföreståndare, in och friade till mig! Vi gick uppför kyrkogången till tonerna av "Du är min man"! Gissa om de tjöt när han pussade mig på kinden!
Sedan fick eleverna göra likadant. Vi ropade upp de elever vi matchat och paret samlades längst ner i klassrummet och gick tillsammans fram till "altaret". Väl där vände de sig mot publiken och de som ville blev fotograferade. Därefter hade vi klassrum öppna och paret kunde gå in och börja arbeta med instruktionerna ovan.
Det gick inte att få ihop alla till par så vissa fick åka med sin bästis på bröllopsresan. Här gäller det att vara flexibel och sätta ihop grupper som fungerar tillsammans.

Lektion 6,7,8,9

Grupperna arbetar med att skapa texter, göra sina presentationer och förbereda sig för sina muntliga presentationer. Detta tog ganska lång tid då många vara sjuka och det var svårt för paren att få ihop tid tillsammans.
Eleverna valde mellan att hålla en "live" presentation för en av oss eller att göra en film som vi kunde bedöma via Youtube.
Efter två lektioner behöver ni säga till eleverna att de måste bestämma sig för om de ska ha en vanlig muntligt presentation eller spela in film. Detta så att ni kan organisera vem som ska bedöma vem. Vi valde att inte bedöma våra egna elever. Mycket intressant!

Här är färdiga filmer som ni kan använda som modeller för era elever:
http://thecolourofthehumanheart.se/our-wedding-trip/

Lektion 10 och 11:
Lektionsarbete pågår i klassrummet under tiden som vi bedömer de som ville göra muntliga presentationer.

Lektion 12:

Den avslutande uppgiften är att enskilt skriva en reseberättelse om smekmånaden.
Eleverna får se filmen "Personal Narrative" hemma i förväg och svara på de tillhörande frågorna.
Genom att de skriver några ord om vad de tänkt skriva om så har deras tankar startat och de kan börja skriva direkt när lektionen börjar. Vi slösar ingen tid på "jag vet inte vad jag ska skriva om".
Individuellt skrivande:
http://bruunsklassrum.blogspot.se/2015/03/how-to-write.html

När eleverna är klara med uppsatserna byter vi lärare uppsatser och bedömer alltså inte våra egna.
Denna uppgift blir också som en träning inför NP vecka 17.

Använd gärna denna uppgift men kom ihåg att ange att ni inspirerats av oss på Furutorpskolan 7-9. Länka gärna till bloggen.

Hoppas att ni kommer ha användning av temat!

Lycka till!
Sara Bruun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar