torsdag 16 juli 2015

"Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren!" #pedaläslyft

"Feedback ska medföra mer jobb för eleven än läraren". Vilken tankeställare detta citat av Bosse Larsson (Wiliams) blev!  Diskussionerna i #pedaläslyft är i full gång i Facebookgruppen med samma namn. Det är mycket intressanta diskussioner där allas tankar och ideér är välkomna!


För er som inte har Facebook kan ni ta del av diskussionerna här: Edcamp.se.

Om man inte vill använda Facebook eller  inte orkar gå igenom alla kommentarer gör jag här en sammanfattning. James Nottingham deltar också i diskussionerna och i detta inlägg samlar jag de frågor som kommit upp i trådarna och avslutar med att ge James dessa på engelska.
Även om James deltar på engelska i Facebookgruppen så vill vi från admingruppen uppmana er att ändå skriva på svenska. Många är inte bekväma med att utrrycka sig offentligt i skrift på engelska och vi vill att gruppen ska kännas trygg och utvecklande för alla.

Den första frågan löd:

1. Nottingham fokuserar på vikten av att ge feedback till eleven hela tiden.

" Why give feedback on finished walls" är ett uttryck som jag har fastnat för och kommer ta med mig in i nästa läsår. 
Vad ligger i begreppet feedback för dig? 
Hur skiljer du på feedback och beröm? Eller är det samma sak?
Hur gör du/ kommer du att göra nästa läsår för att ge dina elever feedback? Hur kan du lägga upp din undervisning så att varje elev får feedback och utvecklas optimalt?Redan några minuter efter att första frågan släpptes var diskussionerna i gång. 

Flera menade att de inför nästa läsår skulle tänka om och använda sig av "startprat" istället för att på slutet ha "betygsprat". En del menade också att de ville lägga in kontinuerliga formativa samtal under terminen för att få eleven att se och äga sitt eget lärande. Några lärare har faktiskt detta schemalagt. 
Problemet som många ser med denna individuella återkoppling är just att få tiden att räcka till och hur det ska organsieras för att ge optimal effekt. Många använder Google Drive för att ge feedback löpande till eleverna, men även ipads och elevernas telefoner används. De senare oftast med syftet att spela in elevernas diskussioner och kunna lyssna i lugn och ro. Alla är dock överens om att det är mycket tidskrävande att ge framåtsyftande, individuell och givande återkoppling, men att det ger stor skillnad i resultat. 

Vi diskuterade också vikten av att undervisa i hur man ger återkoppling. Eleverna måste få träna sig i detta och vi kan inte förvänta oss att de kan det. Det krävs att vi verkligen tränar dem i att ge konstruktiv kritik till varandra. Two stars and a wish kan vara ett sätt att arbeta på med eleverna. 


Tips kom om att använda sig av Årstaskolans trappa Från kass till vass: 

Detta kan med fördel kombineras med att man ställer frågorna: Vart ska jag? Hur långt har jag kommit? Vilket är mitt nästa steg? 

Vi måste också vara noga med att se till att eleven förstår återkopplingen. Tips som dök upp var att arbeta med genrepedagogik och se till att eleverna får med sig de ämnesspecifika begreppen. Om eleverna har dessa begrepp med sig från steg 1 i temat är det enkelt att löpande ge återkoppling som de förstår. I samband att vi arbetar med genrepedagogik och tar in tänket att alla lärare är språklärare använder sig en hel del lärare av stödmallar och modelltexter för att synliggöra för eleven hur uppgiften kan lösas. 

Flera vittnar om att det svåraste är att ge återkoppling på elevens muntliga förmåga. Det är framförallt hur det ska organiseras som lärarna upplever som ett problem. 

Ovanstående är en kort sammanfattning av de över 100 kommentarer som första frågan genererade. 

Below are the questions for James: 


1. How do we give feedback to the students that are outstanding? The students who already know everything and always get the highest grades. 

2. We sometimes have up to 30 students in a class... ( Class size doesn't matter, right?!) and they sometimes speak about 20 different languages. How do you organize feedback then, so it becomes individually and leads the student forward?

3. Many headmasters and also teachers mean that we have to grade the students all the time and that both parents and students need to know which grade the student has. This is a problem - how do we deal with this? 

4. The teachers find that the biggest problem is to give feedback to students' discussions and the oral ability.  Any thoughts about this? How can this be organized to help the teachers?


Google Hang Out on air 


Nästa vecka kommer vi att börja med Google Hang Out. Den kommer att sändas live. Om du vill delta i någon Hang Out så fyll i formuläret nedan senast måndag 20/7.
Vi kommer att välja deltagare så att vi får en så stor spridning som möjligt i gruppen.  I en Hang Out kan max 10 stycken delta samtidigt. Om du blir utvald att delta får du meddelande om detta under måndagen.
Om du endast vill titta och ställa frågor kan du göra det här: Titta på diskussionen i Hang out
Via ikonen Q&A kan du ställa frågor både i förväg och under tiden diskussionen pågår. Prova gärna det!
Med hopp om givande diskussioner!
/ Annika, Sara, Lisa, Magnus och Therese
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar