torsdag 24 oktober 2013

Det flippade klassrummet

Det flippade klassrummet går i stort sett ut på att läraren spelar in sin genomgång på film, lägger ut på You Tube   (eller lånar på You Tube) och låter eleverna titta på klippen hemma. Fördelen, som jag ser det, är att jag sparar mycket lektionstid genom att inte alltid ha genomgång av ett visst moment. Om eleven har sett ett klipp om hur man tex tar ut satsdelar i tyska är eleven förberedd och kan börja arbeta direkt. Eleven kan se klippet flera gånger. Jag tror att det är lättare att motivera eleverna till att göra sina läxor om läxan består av att ägna 10 minuter åt att titta på You Tube. Vad tror ni? Diskussionen om läxornas vara eller inte vara lämnar vi idag! Viktigast är nog dock " den mentala flippen"!
Här nedan har jag lagt in ett klipp som på ett väldigt enkelt sätt förklarar Buddismen:
På   http://www.so-rummet.se/ finns hur mycket användbart som helst för So-undervisningen. Om du vill prova på att flippa ditt klassrum i SO är detta en bra sida: www.sobloggalfa.wordpress.com (snart lär jag mig hur man gör för att göra länken klickbar!)
Som språklärare tycker jag nog att namnet " the flipped classroom" är rätt löjligt, men jag gillar metoden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar