fredag 21 februari 2014

Skolverkets svar!

Här nedan har Skolverket svarat. Tack för att ni tog er tid att göra det. Tyvärr gav det inget svar då vi redan vet allt som står nedan. Det vi  vill ha är tydliga riktlinjer. Om inte det finns menar vi att ni får ta fram det. Vi har läst bedömningsstödet för B och D och vi tolkar det olika i gruppen. Det ska inte finnas utrymme för tolkningar när det gäller en så viktig sak som bedömning. 
När det gäller denna fråga är det inget enskilt fall. Det enskilda fallet är med för att belysa bakgrunden och varför diskussionen uppkom. 

Frågan kvarstår alltså: Kan man som lärare sätta B och D på enskilda uppgifter? 

Tolkning 1 - Ja, det kan man om man bedömer att skrivuppgiften på ett relevant sätt knyter an till kunskapskraven. Har eleven då övervägande delen tex A och alla delar på C på den enskilda uppgiften får eleven betyget B på uppgiften. 

Tolkning 2 - Nej, det kan man inte. B och D sätts i slutet av terminen när man summerar terminen.

Tolkning 3 - Man kan inte sätta betyg alls på enskilda uppgifter under terminen.

 "Vid betygssättning ska läraren göra en bedömning av huruvida eleven når upp till kunskapskravet för E, C resp. A, och kunna identifiera vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller för att kunna bedöma om en elevens kunskaper sammantaget uppfyller kravet på till övervägande del. Det är då viktigt att läraren har ett underlag som möjliggör detta. "

Ni skriver också att det inte är reglerat i skolans författningar. Varför är det inte det? Vad är syftet med att inte  ge tydliga riktlinjer?

Att reglera denna fråga skulle bidra till skapandet av en likvärdig skola. 

Blogginlägget om tydligt svar har lästs av över 1400 personer och genererat många kommentarer där lärare över hela landet efterfrågar en tydlighet. 
Vi hoppas på ett förtydligande. 

Engelsklärarna 
genom 
Sara Bruun

sarasv@hotmail.com
Hej!

Jag har tagit emot din fråga på twitter gällande betygssättning av enskilda uppgifter. 

Skolverkets upplysningstjänst kan hjälpa dig genom att informera om bestämmelserna i skolans författningar och stöd som myndigheten tagit fram. Skolverket tar dock inte ställning i enskilda fall och jag hoppas att du har förståelse för detta. Ytterst är det rektor som är pedagogiskt ansvarig på skolan. 

Jag ser att ni tagit del av Skolverkets fråga med svar som rör betygssättning av enskilda uppgifter. Där framgår att huruvida lärare använder betygsbeteckningar vid andra tillfällen än vid betygssättning, till exempel för enskilda prov och skrivuppgifter inte är reglerat i skolans författningar. Det är således läraren som får avgöra om betygsbeteckningar kan användas på enskilda uppgifter. Något man bör tänka på om man betygssätter enskilda uppgifter är att uppgiften är tillräckligt omfattande för att på ett relevant sätt kunna knytas till kunskapskraven.Det kan innebära en nackdel att endast lägga ihop t.ex. prov och skrivuppgifter som betygssatts för att få fram en medelprestation, eftersom eleven vid slutet av terminen kan ha förvärvat nya kunskaper som hon eller han inte tidigare visat på. Vid betygssättning ska läraren göra en bedömning av huruvida eleven når upp till kunskapskravet för E, C resp. A, och kunna identifiera vilka delar av kunskapskraven som eleven uppfyller för att kunna bedöma om en elevens kunskaper sammantaget uppfyller kravet på till övervägande del. Det är då viktigt att läraren har ett underlag som möjliggör detta.

Det nationella provet är framfört allt ett stöd för läraren, så att betygssättningen blir likvärdig över landet. Det är inte reglerat hur stor betydelse provet ska ha vid betygssättning. I lärarinformationen anges att det sammanvägda provbetyget utgör underlag för jämförelser mellan kursbetyg och slutbetyg på nationell och lokal nivå. Delprovsresultaten utgör en del av lärarens underlag för betygssättning på kursen. I lärarinformationen framgår också att sammanvägningen av delprov till ett provbetyg delvis följer andra principer än den slutgiltiga betygssättningen eftersom sammanvägningen grundar sig på det eleven presterat vid enstaka tillfällen. De nationella proven konstrueras av flera lärosäten tillsammans med lärare, lärarutbildare och andra forskare och prövas av elever för att säkerställa att proven fungerar på det sätt som är tänkt. 

Ta gärna del av stödmaterialet kring betygsskalan och betygen B och D via följande länk: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2953 
Skolverkets frågor och svar om de nationella proven: http://www.skolverket.se/regelverk/fragor-och-svar/2.5988

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 52733200.

Med vänlig hälsning

Upplysningstjänsten vid Skolverket
Hanna Antonsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar