torsdag 27 februari 2014

Skolverkets svar del 2 !

Igår fick jag igen svar av Skolverket på om man kan sätta B eller D på enskilda uppgifter. Svaret tolkar jag i korthet som: Gör som du vill bara du kan motivera det.
Detta leder verkligen inte till en likvärdig skola anser jag. Men Skolverket följer bara instruktioner. Nu blir det Herr Björklund och co som vi vänder oss till. To be continued...

Hej!

Jag har tagit emot din fråga angående om man kan sätta betyget B och D på enskilda uppgifter.

Skolverket har tagit del av ert blogginlägg och er diskussion på Twitter. Vi svarar även denna gång via denna e-postadress då svaret är för långt för att rymmas på Twitter. 

Det finns som sagt ingen reglering av denna fråga. Skollagen beslutas av riksdagen och skolförordningen beslutas av regeringen. Lärarna måste själva bestämma sig för om de ska använda alla betygssteg eller bara tre. Det handlar inte om betygssättning här utan om att använda betygsbeteckningar för att ange kvalitativa nivåer i en uppgift. Om man använder tre nivåer blir bedömningen mer grovmaskig än om man använder sex eller tio nivåer. Beroende på hur omfattande uppgiften är så kan lärare bestämma sig för hur många nivåer som går att urskilja och hur man ska beteckna dem. I writing- och speakinguppgifterna i de nationella proven i engelska används sex kvalitativa nivåer för bedömningen i ämnesprovet för årskurs 6 men tio nivåer för årskurs 9 och kursproven i gymnasieutbildningen. Skrivuppgifterna är av naturliga skäl mindre omfattande i årskurs 6. 

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att återkomma till oss på Skolverkets upplysningstjänst på 08 - 52733200.

Sara

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar