måndag 17 mars 2014

Med Steinberg och Stehagen lyfter resultaten!

Hos skolfolk med intresse för skolutveckling ligger förmodligen böckerna " Lyckas med digitala verktyg i skolan" av John Steinberg och "Språk i alla ämnen" av Hanna Stehagen på skrivbordet. Gothia Fortbildning ligger i framkant när det gäller att ta fram och ge ut handböcker för pedagoger och har även denna gång lyckats. Dessa båda böcker är ett måste att läsa anser jag!
   De två böckerna präglas av ett förhållandevis enkelt språk. De innehåller många konkreta exempel som du direkt kan applicera i din undervisning. Bland dagens stressade pedagoger är det en stor fördel att författarna håller sig till ett enkelt och avskalat språk. Det gör att böckerna går snabbt att läsa och bilda sig en uppfattning om.
    Steinbergs bok handlar om vad man måste tänka på för att lyckas med digitala verktyg i dagens skola. Han lyfter på ett mycket tydligt sätt fram att det är helt ok att dela ut surfplattor om man vill, men man måste förstå att man öppnar Pandoras ask och att världen aldrig mer kommer vara sig lik. Han menar vidare:
 "när du öppnar Pandoras ask och ger eleverna tillgång till internet under skoltid, då kommer du delvis tappa kontroll över vad och hur eleverna lär sig." (s. 27) 
    Detta gör att det viktigaste för skolledarna och deras pedagoger är att ställa sig frågorna:
"Vilken är vår pedagogiska grundsyn?"
"Varför och till vad ska vi använda datorer, surfplattor och mobiler?"
   Innan en skola beslutar sig för att satsa på digitala verktyg måste man grundligt ha diskuterat ovanstående frågor och ha tänkt igenom konsekvenserna. Steinberg menar vidare att visst kan man dela ut en surfplatta med internetuppkoppling om man vill det, men man kan aldrig tro att man kan fortsätta begränsa elevens värld. Han resonerar också kring skillnaderna i förmedlings-, motivations- och processpedagogik och får dig som läsare att verkligen fundera över vilken pedagogik du själv använder dig av.
   En annan mycket viktig fråga som Steinberg lyfter fram är vikten av ledarskap i klassrummet. Användandet av digitala verktyg i klassrummet kräver väldigt mycket struktur för att det ska fungera. En rubrik jag fastnade för var " Spelregler efter mognadsgrad". I boken ges konkreta exempel på hur du ska få ett projekt eller grupparbete att fungera.
  I Stehagens bok hittar du också tips på projekt. Denna bok poängterar vikten av att vi alla är språklärare. Stehagen har arbetat som högstadie- och gymnasielärare i Malmö i många år. Hennes bok riktar sig till lärare i alla ämnen på högstadiet och gymnasiet och visar på tydliga exempel från författarens egen undervisning.  Att boken har just denna utgångspunkt gör att den känns genuin. Intressant är att hon vågar skriva om projekt som misslyckas och där hon och hennes kollegor måste tänka på ett annat sätt. När de misslyckats handlar det främst om att förförståelsen hos eleverna brister. Just ordet förförståelse är ett ledord genom boken. Stehagen visar olika modeller inom språkutvecklande undervisning såsom Cirkelmodellen och SIOP (Sheltered instruction observarion protocol) (s.34). Hon skriver även om ett annat viktigt begrepp- litteracitet - vilket betyder "hur man tänker och resonerar på ämnesspecifika sätt" (Gibbons, 2010:83). Det är just detta begrepp som är bland de viktigaste i boken. Vi måste alla inse att vi är språklärare och visa på vilka begrepp som är specifika för just mitt ämne. Varje kapitel har exempel från klassrummet och dessa är så tydligt beskrivna att du som läsare får tips på hela lektionsuppslag  Stehagen lyfter också fram vikten av att varje lektion har tydliga mål. Hon bryter ner målen till lektionsmål och språkmål.
   En annan intressant företeelse är att hon och hennes kollegor alltid utgår från kunskapskraven för A när de diskuterar med eleverna.  Allt görs för att tydliggöra vilka de höga förväntningarna är.
   Ordet som förbinder Steinberg och Stehagens böcker är struktur. Jag har valt att lyfta fram båda böckerna i samma text då jag anser att de hör ihop. Om du som lärare, oavsett ämne, har tänkt igenom din pedagogiska grundsyn, inser hur viktig du som lärare är i mötet med dina elever, vet varför och hur du använder digitala verktyg samt kombinerar detta med en språkutvecklande undervisning. Ja, då tror jag att vi kan lyckas lyfta svensk skola långt över Pisa och dess lutande torn.
  

1 kommentar:

  1. Tack för fina recensioner och reflektioner! Mvh Nathalie, Gothia Fortbildning

    SvaraRadera