måndag 16 november 2015

IKT-gruppen

Med följande inlägg vill jag visa enkelheten i att använda sig av Google Formulär och tillägget Flubaroo för att ge eleverna direkt feedback. Dessutom arbetar du smartare som lärare och sparar tid då slipper rätta. Om du skriver in din mailadress får du automatiskt ett mail med vad du har svarat och vad rätt svar är. Då vet du om du behöver träna mer på något moment. Eleverna gör detta innan de kommer till lektionen. Jag vet vad jag behöver fokusera min undervisning på och de vet vad dem behöver fråga om. Smart, va? ! Prova nu själv!
/ Sara


1 kommentar: